Om kinoen

Det har vert kinodrift i Høyanger siden 1917. Siden 1987 er Kinoen i kommunalt drift og ble digitalt den 3.desember 2010.

Høyanger kino har ca. 3-4 framsyningar i veka.

Barnefilmar vert sett opp minst ein til to helgar i månaden - seniorkino og nattkino når det høver med utval av filmar. Det blir sett opp skulefilm for alle elevar i grunnskulen ein gong pr år og for vidaregåande etter avtale.Ellers tilbyr vi barnehageframsyning òg.

Høyanger kommunale kino er digitalisert og har 3D.

Høyanger kommunale kino har 236 sitjeplassar i amfi og har installert Dolby digitalt lydsystem (2005)

og har fått nytt lerret i desember 2010.

I desember 2021 fikk Høyanger Samfunnshus nye kulturhusstolar.

Kinoen låner ut 3D brillar ved inngang i kinosalen!

Kiosk med sal av fersk popcorn, kald brus og snop.

Billettluka åpnar ca.30 min før filmen.

Både kort og kontant betaling!


Kinoansvarleg: Angelika Ludwig