Billettpris

Enkeltbillett

Vaksen over 21 år kr. 105,-

Ungdom (15-21 år) kr.95,-

Honnør kr.95,-

Barn kr. 85,-

Vi oppmodar føresette om å følgja barna på kino

Ingen barnebillettar etter kl.18.00

Ved filmar med 15 års aldersgrense selgast det ingen barnebillettar

Enkelte filmar kan ha høgare priser (premierefilm,langfilm)

Rabattkort/Kinokort/Klippekort:

Ved kjøp av rabattkort for ein 5 billettar til pris av 4.

Kinokort kan nyttast på alle framsiningar.Ved høgre pris

betaler kunden mellomlegget og prisen er framleis rabattert.

Vaksen kr. 420,-

Ungdom kr. 380,-

Barn kr. 340,-

Høyanger kommunale kino har fullmakt til å fråvike billettprisane i samband med premierar og spesielle arrangement.

Kommunestyret vedtok nye prisar frå 01.01.2023