Aldersgrenser

Her finn du ein oversikt over dei ulike aldersgrensene filmar kan få i Norge.

A -tillaten for alle

6 år -alle barn i følgje med føresette

9 år -barn ned til 6 år i følgje med føresette

12 år barn ned til 9 år i følgje med føresette

15 år unge ned til 12 i følgje med føresette

18 år -absolutt aldersgrense

http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/aldersgrenser/

Aldersgrenser og Anbefalingar

Fra 1. januar 2023 er det filmdistributørene som setter aldersgrense på kinofilm. Aldersgrensen skal settes etter Medietilsynets retningslinjer.

Nye aldersgrenser vart innført onsdag 1. juli 2015: Alle, 6, 9, 12, 15 eller 18.

Filmar som er "tillatt for alle" skal ha eit roleg, lett og hyggjeleg uttrykk. Det kan vere kortvarige "bø-effektar" eller litt spanande element i ei trygg ramme.

Ein film med 6-årsgrense kan innehalde enkelte mørke, dramatiske eller nokre truande scener. Den kan òg innehalde korte innslag med kraftige lyd og bildeeffektar.

Ein film med 9-årsgrense kan ha partier med mørk, intens eller utrygg stemning. Dette kan for eksempel vere nokre dramatiske bilde av ulykker eller born som har det vanskeleg (inkludert mobbing). Kortvarige og lite nærgåande innslag av vald kan òg få 9-årsgrense.

I filmer med 12-årsgrense kan det vere gjennomgåande mørk stemning - og mykje frykt både i karakterar, scener og musikk. Det kan òg forekomme kortvarige skrekkeffektar og lite nærgåade skildringar av seksualitet.

Ein film med 15-årsgrense kan ha angstskapande stemning, og innehalde realistiske innslag av katastrofar, krig, omsorgssvikt eller overgrep. Skrekkfilmar, filmar med drap eller detaljerte seksuelle skildringar får normalt 15-årsgrense.

Ein film med 18-årsgrense kan ha særleg angstskapande stemning, og innehalde store mengder brutale og detaljerte handlingar med vald, særleg i kombinasjon med eit angstskapande uttrykk. Skildringer av grov seksualisert vald gir normalt òg 18-årsgrense. Filmar som Medietilsynet ikkje har vurdert må visast med ein 18-årsgrense på kino.

Når du skal ta med barn som er yngre enn aldersgrensen på kino

Barn og unge er ulike. Derfor skal du ta omsyn til barnet sin modenheit og tålegrense når du vel å ta med deg nokon som er yngre enn aldersgrensen. Sjølv om du for eksempel kan ta med ein 6-åring på ein film med 9-årsgrense er det ikkje sikkert filmen passar nettopp for ditt barn. For aldersgrensene 9, 12 og 15 kan du ta med barn som er inntil tre år yngre. Alle born kan gå på film med 6-årsgrense i følge med foresatte. 18-årsgrensen er absolutt.